De praktijk – Mondzorg Scherpenzeel – Scherpenzeel

De praktijk

Sinds 1974 is Mondzorg Scherpenzeel te vinden aan de Molenweg 10 (voorheen Tandartspraktijk de Molenhoek). Rondom onze praktijk is voldoende gratis parkeergelegenheid zodat u zonder zorgen om uw auto naar uw afspraak kunt.

Mondzorg Scherpenzeel heeft drie behandelkamers met moderne apparatuur. Onze twee tandartsen, tandarts Karen van Nugteren en tandarts Marloes Mees ten Oever – van Rij, zijn beide geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen. Zij voldoen aan een aantal registratie-normen die aangeven dat zij bevoegd én bekwaam zijn. De registratie-normen zijn: gediplomeerd en geldige BIG-registratie, volgt bij- en nascholing om zijn vak bij te houden, werkt volgens praktijkrichtlijnen, stelt zich open en toetsbaar op voor collega’s en patiënten en spreekt Nederlands.

In onze praktijk vinden we het erg belangrijk dat patiënten, jong en oud, zich op hun gemak voelen. Wij willen u dan ook aanmoedigen om met onze behandelaars uw voorkeuren te bespreken. Vind u het fijn om tijdens de behandeling op de hoogte gehouden te worden van de stapjes? Of wilt u juist ongestoord naar de televisie kijken die boven de behandelstoel hangt? U kunt het uiteraard gewoon bespreken.

Privacy reglement
Privacy in de mondzorgpraktijk
Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurd niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens
De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn
De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bij voorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming
De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging
De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten
Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk? Neem gerust contact met ons op.