De wachtkamer

Was het vroeger, zoals op het schilderij hieronder uit de 17e eeuw, geen pretje en alleen bittere noodzaak om naar de tandarts (lees chirurgijn) te gaan, tegenwoordig zijn we doordrongen van het feit dat wij ons gebit goed moeten onderhouden.

Het team van de tandheelkundige praktijk spant zich tot het uiterste in om het de patiënt naar de zin te maken en daarom hebben we samen met patiënten gepraat over de ideale wachtkamer en zijn we tot de conclusie gekomen dat de wachtkamer rust behoort uit te stralen. U moet zich er kunnen ontspannen ter voorbereiding op de behandeling.

Vervolgens hebben we de wachtkamer ingericht en treft u er tijdschriften, een TV-scherm en informatieve brochures aan. Misschien hebt u thuis al rustig en op uw gemak onze website bekeken met de verschillende informatieve brochures die online te raadplegen zijn. Toch kan het voorkomen dat u nog vragen hebt. In dat geval kunt u altijd bij de receptoniste terecht en zij zal trachten uw vragen (of opmerkingen) zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden.

Wij hopen hiermee voor u, als patiënt, een prettige sfeer te scheppen!